Medlemmar

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vill du få kontakt med oss använd:

info@habaneradanceclub.se

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Du som inte kan/vill/hinner vara med på kurserna,

får givetvis vara medlem hos oss ändå!!


Anmäl dig som medlem här så skickar vi faktura.


Oavsett om du varit medlem hos oss i fjol eller inte så skriv in ditt namn och din mailadress där du hamnar, om du finns i vårt register behöver du inte skriva mer sen. Om du inte finns ombeds du att fylla i alla dina personuppgifter.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

info@habaneradanceclub.se

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


2020 är medlemsavgiften 100 kr


Bg 5345-3734