Hem


Våren 2021Vi har nu bestämt datum för årsmötet:

21 januari kl. 19:30.


Detta kommer att ske digitalt.

Kallelse går ut till årets alla medlemmar och  anmälan till årsmötet görs här!


Hur och när vi kommer att starta kurserna beror på myndigheternas restriktioner och riksidrottsförbundets rekommendationer.


Vi vill hjälpa till att begränsa spridningen så mycket som möjligt.


Vi meddelar så snart vi kan starta upp igen.


Habanera önskar er alla


EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!