Hem


Våren 2021Hur och när vi kommer att starta kurserna beror på myndigheternas restriktioner och riksidrottsförbundets rekommendationer.


Vi vill hjälpa till att begränsa spridningen så mycket som möjligt.


Vi meddelar så snart vi kan starta upp igen.


Habanera önskar er alla


ETT GOTT NYTT ÅR!