Drogpolicy

Drogpolicy

Habanera Dance ClubBarn och ungdomar påverkas av hur vuxna förhåller sig till rökning, alkohol och droger.

Ledare i föreningen som har kontakt med barn och ungdomar,

har därför ett särskilt ansvar.


Ungdomsledare bör delta i utbildning som anordnas av t ex fritidsnämnden och som syftar till minskat bruk av tobak, alkohol och droger.

Ledare bör också ha sådan kunskap att han/hon kan känna igen de vanligaste tecknen av drogpåverkan.

Goda relationer med föräldrar/målsmän är viktigt.


Ungdomar ska uppmuntras att delta i information och aktivitet som syftar till att motverka bruk/missbruk av tobak, alkohol och droger.


 


Punkterna nedan gäller särskilt då ungdomsmedlemmar deltar i verksamheten.

 


RÖKNING


Snusning jämställs med rökning.


Rökning ska ske i anvisat utrymme eller – om sådant inte finns – utomhus, under sådana former att unga inte lockas till tidig debut.

Förälder bör kontaktas om ungdomsmedlem är på väg att utveckla missbruk.


 

ALKOHOL


I föreningens normala verksamhet ska alkoholhaltiga drycker – t ex i samband med måltid – inte erbjudas.


Vuxen som uppträder berusad under

föreningens verksamhet, ska avvisas.


Den som är beroende av alkohol ska erbjudas stöd och hjälp till avvänjning.


Den som förser ungdom med alkohol

utesluts och polisanmäls.


Förälder ska kontaktas om ungdomsmedlem

är påverkad av alkohol.

 


DROGER


Med droger jämställs dopningsmedel.


Droger får inte förekomma i föreningens verksamhet. (Undantaget nödvändig medicin)


Vuxen som uppträder drogpåverkad under

föreningens verksamhet, ska avvisas.


Den som är beroende av drog ska erbjudas

stöd och hjälp till avvänjning.


Den som förser ungdom med drog

utesluts och polisanmäls.


Förälder ska kontaktas om ungdomsmedlem

är påverkad av drog.Styrelsen i Habanera Dance Club


2006-05-02